Ota Yhteyttä

+358 4524 622 72
[email protected]

Keskuudessamme

Rasismin ja syrjinnän torjunta maahanmuuttajien ja pakolaisten keskuudessa

Tässä hankkeessa kumppanit tutkivat maahanmuuttajien ja pakolaisten tilannetta paikallisissa yhteisöissään ja yrittävät tunnistaa olemassa olevia ennakkoluuloja,  stereotypioita, etnosentrisyyttä, syrjiväiä käytäntöjä ja ajattelutapoja sekä vihamielisiä asenteita ja leimaamista muita siirtolais- ja pakolaisryhmiä kohtaan. Haluamme myös saada selville heidän arvoja, ideoita ja visioita rauhanomaisen yhteisön luomiseksi, missä suvaitsevaisuus, osallisuus, ymmärrys ja solidaarisuus eri ryhmien välillä voivat olla mahdollisia. Havaintojemme perusteella haluamme löytää ratkaisuja siirtolaisten ja pakolaisten rasismin torjumiseksi, kuten esimerkiksi:

  1. Tunnistaa yhteiset perusteet ja arvot eri ryhmien kesken ja määritellä yhteinen visio rauhanomaisesta yhteisöstä
  2. Kaventaa kulttuurienvälisen kuilun rakentamalla erilaisten siirtolais- ja pakolaisryhmien verkostoja
  3. Edistää siirtolaisten ja pakolaisten kansalaistoimintaa ja osallistumista järjestämällä yhteisiä toimintoja ja tapahtumia (esim. Kansainvälisen rauhassa elämisen päivänä 16. toukokuuta)
  4. Edistää maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamisen parissa työskentelevien kouluttajien ja vapaaehtoisten pätevyyttä antamalla suosituksia siitä, kuinka vastustaa rasistista ja syrjivää käyttäytymistä ja toimintaa maahanmuuttajien ja pakolaisten keskuudessa.

Tutkimuksen tulokset, havaitut ratkaisumallit ja suosituksemme julkaistaan online-e-kirjaan, joka julkaistaan ympäri Eurooppaa.