Ota Yhteyttä

+358 4524 622 72
[email protected]

Isä on tärkeä hanke

 Tämä hanke tarjoaa ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on tukea arabiaa puhuvia isiä positiivisella ja tasa-arvoisella vanhemmuudella. Hanketoiminnalla pyrimme rohkaisemaan isiä saamaan itseluottamusta ja etenemään omien voimavarojensa mukaan, selvittämään henkilökohtaisia arvojaan ja pohtimaan asemaansa roolimallina perheelleen. Kokoamme isät yhteen ja annamme heille tilaa jakaa ajatuksia ja huolenaiheita, pohtia isänä olemista ja heidän tärkeää rooliaan perheen kehityksessä sekä saada uusia ystäviä ja verkostoitua.

Toimintamme on suurelta osin lapsiystävällistä ja rohkaisee miehiä tuomaan lapsensa viettämään laatuaikaa heidän kanssaan ja murtamaan sukupuolistereotypioiden ajatusmalleja arabialaisessa yhteisössä, jossa naiset ovat ainoita vastuussa lapsista.

Projektitoimintaa

Miesten kahvila-tapaamiset ovat säännöllisiä isien tapaamisia ja keskustelua erilaisista aiheista

Vertaistukiryhmää joissa tuetaan isiä työn kehittämisessä

Isien harrastustoimintaan on tarkoitettu liikunta-, taide-, retkeily-, musiikki- ja ruoanlaittoryhmiä