Ota Yhteyttä

+358 4524 622 72
[email protected]

Hankkeita

Hanke 01

Isä on tärkeä

 Tämä hanke tarjoaa ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on tukea arabiaa puhuvia isiä positiivisella ja tasa-arvoisella vanhemmuudella. Hanketoiminnalla pyrimme rohkaisemaan isiä saamaan itseluottamusta ja etenemään omien voimavarojensa mukaan, selvittämään henkilökohtaisia arvojaan ja pohtimaan asemaansa roolimallina perheelleen. Kokoamme isät yhteen ja annamme heille tilaa jakaa ajatuksia ja huolenaiheita, pohtia isänä olemista ja heidän tärkeää rooliaan perheen kehityksessä sekä saada uusia ystäviä ja verkostoitua.

Toimintamme on suurelta osin lapsiystävällistä ja rohkaisee miehiä tuomaan lapsensa viettämään laatuaikaa heidän kanssaan ja murtamaan sukupuolistereotypioiden ajatusmalleja arabialaisessa yhteisössä, jossa naiset ovat ainoita vastuussa lapsista.

Hanke 02

NuorisoYlös: Taitojen Kehittäminen Huomiseen

“NuorisoYlös: Taitojen Kehittäminen Huomiseen” -projektimme perustuu nuorten kehittyvien tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen. Näemme tulevaisuuden, jossa arabiankielisillä nuorilla on yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä taidoissa ja positiivisessa muutoksessa. Valmentamalla heille välttämättömiä taitoja pyrimme helpottamaan heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja vaalimaan tunnetta kuulumisesta Euroopan unioniin. Strategisen suunnittelun ja Euroopan solidaarisuusjoukkokunnan tavoitteiden mukaistumisen avulla kohdistamme suomalaisia arabiankielisiä nuoria ja pyrimme hyödyttämään paikallista yhteisöämme luomalla voimaantuneita ja sitoutuneita jäseniä. Projektimme pyrkii vaikuttamaan heidän elämäänsä ja yhteisöihinsä mielekkäästi edistäen kestävyyttä ja kulttuurivaihtoa.

Hanke 03

Erasmus+ -projektit

Työnnämme nuoriamme muutoksen tekijöiksi ja tulevaisuuden rakentajiksi tukemalla heitä epävirallisella oppimisella ja tärkeillä työkaluilla pohtimaan oman alueensa tulevaisuutta ja globaaleja kysymyksiä. Projektimme eivät ole vain liikkuvuutta, vaan yhdistelmä kumppanuustoimintaa ja opintomatkaa tarjotaksemme nuorille epävirallisia oppimiskokemuksia löytämisen, ajattelun, etsimisen ja keskustelun kautta.

Me and You are Global Citizens (MYGC) on ensimmäinen Erasmus-ohjelmamme Libanoniin. 18 arabiaa puhuvalla nuorella oli mahdollisuus matkustaa 10 päiväksi Libanoniin kehittääkseen ymmärrystään kriittisen ajattelun, johtajuuden, sinnikkyyden, luottamuksen ja kommunikoinnin työkaluista.